Blažejský rybník Tisk Email

 

V OKOLÍ RYBNÍKA JE VYZNAČENA NAUČNÁ STEZKA SVATÉHO BLAŽEJE

 

 


V údolí pod vesnicí najdete rybník a na jeho břehu ruinu barokního poutního kostela sv. Blažeje. V okolí rybníka leží území tvořené pestrou krajinnou mozaikou luk, mokřadů a křovin. Společně s občanským sdružením Cesta z města každoročně organizujeme víkendy a letní studentské workcampy zaměřené na údržbu a obnovu této významné evropské lokality, která vyžaduje šetrné zacházení bez použití těžké techniky. V roce 2010 byl akreditován Pozemkový spolek sv. Blažej, který se stará o nejcennější území v okolí rybníka.

 

 

 Za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny jsme vybudovali soustavu tůněk pro obojživelníky v bezprostřední blízkosti rybníka.


Bližší informace na: www.cestazmesta.cz