Pěší výlety Tisk Email

 

Údolí pod Třebouňským vrchem je skutečně nádherné a plné zajímavostí.

 


Kotlina Svatoblažejského rybníka a okolí Třebouňského vrchu byly osídleny českými kolonisty již na přelomu 12. a 13. stol., kdy zde vznikly vsi Třebouň, Nežichov, Branišov, Bezděkov a Janowec. Původně české území bylo postupně germanizováno a koncem 18. stol. bylo již zcela německé. Do přirozeného vývoje regionu pochopitelně negativně zasáhlo vysídlení německých obyvatel po r. 1945.

Třebouňský vrch je nejvyšší bod Toužimské plošiny (824 m n. m.). Při úpatí hory jsou vydatná prameniště podzemní vody. Od počátku 20. stol. byl oblíbeným výletním místem, byla zde turistická chata a za II. světové války zde bylo i výcvikové středisko plachtařů, dnes oblíbené startoviště rogalistů a paraglidistů (na vrchol vede zelená turistická značka).

Branišovský vrch (817 m n. m.) je jihozápadním vrcholem masivu Třebouňského vrchu. Na skalnatém hřebenu stávala hvězdárna astronoma A. M. Davida z konce 18. stol. (v Branišově se lze napojit na naučnou stezku A. M. Davida). Naučná stezka A.M. Davida začíná v klášteře Teplá a vede přes Dřevohryzy (zaniklá vesnice), klášter Nový Dvůr na Branišovský vrch.

 

   

V údolí u rybníka stojí ruina poutního kostela sv. Blažeje. Kostel byl postaven za tepelského opata Raimunda III. v letech 1732-1733. V 18. a 19. století se stal velmi významným poutním místem a mnohé zdroje uvádějí dokonce až šest poutí za rok. 
V roce 1957 byl objekt zasažen bleskem a vyhořel (okolím rybníka vede naučná stezka sv. Blažeje).

Potok vyvěrající z Blažejského rybníka se pod obcí Branišov spojí s Bezděkovským potokem a rázem tady máme Úterský potok, jehož okolí je nádherné a procházka po zelené turistické stezce do městečka Úterý je dokonalým samotářským zážitkem. Kromě lišek a srnců tady opravdu nikoho nepotkáte a při troše pozornosti poznáte i ruiny bávalých vodních mlýnů, kterých zde stávala celá řada.

 

   

Na okraji vesnice Branišov, je od loňského roku příjemně upravené místo u Branišovské studánky, kde si unavený poutník může odpočinout nebo se dozvědět něco zajímavého na informačním panelu. Studánku obnovil spolek Cesta z města, stejně tak jako pomník nedaleko zaniklé vesnice Dřevohryzy, který byl v roce 2015 rukama manželů Stoklasových zrestaurován.

Na návsi, před farmou je úvodní panel k Cestě za pověstí, kdy se o historii i zajímavých místech v údolí dozvíte mnohem víc...