Školám a dětským skupinám nabízíme vzdělávací programy na farmě. Tento program je vhodný jako doplnění ke školním výletům či poznávacím akcím. Děti se mohou seznámit s fungováním ekologické farmy, chovem domácích zvířat. Dále je připravena prezentace a malý kurz zpracování mléka, kdy si vyrobí svůj sýr, stejně tak je možné využít téma tradičního zpracování ovčí vlny, popř. hodinový program zaměřený na byliny a jejich využití. Veškeré tyto aktivity probíhají již čtvrtým rokem a je nutná předchozí telefonická dohoda (tel.: 602 414 884).

 

  

 

   


Na jednotlivé programy je možný maximální počet 25 osob. V případě většího počtu zájemců je vhodné se rozdělit a spojit s návštěvou Naučné stezky sv. Blažeje vzdálené cca 2 km od nás. Jednotlivá zastavení na trase popisují přírodní zajímavosti i historické souvislosti; přesuny obyvatelstva; tradiční řemesla i kulturní pamětihodnosti. Jednou ze zastávek je objekt vyhořelého barokního kostela sv. Blažeje, který byl v minulosti významným poutním místem kraje. Naučná stezka vedoucí okolím Blažejského rybníka v Nežichově je zpřístupněna od dubna 2009. Tato oblast je vyhlášenou Přírodní památkou. Stezka byla vybudována občanským sdružením Cesta z města za finančního přispění Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny.

  


Nabídka programů
:

Jak se hospodaří na statku 25,- Kč/osoba - (Obsah: komentovaná prohlídka farmy, zvířata, základní principy ekologického hospodaření, rozdíl mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím, návštěva nově vysazeného sadu, krajina a zemědělství, produkty z farmy). Program je na jednu hodinu a dá se doplnit o další aktivity - sběr a určování bylin, návštěva naučné stezky, výlet do lesa...

 

Výroba a zpracování mléka 35,- Kč/osoba - (Obsah: základní informace o ekologickém hospodaření, historie zpracování mléka, ukázka výroby čerstvého sýra, ochutnávka místních sýrů, degustace a hodnocení různých druhů mléka). Prezentace a promítání fotografií, výroba sýra a program je cca na jednu hodinu a je možné ho doplnit o další aktivity.

 

Zpracování ovčí vlny tradiční technologií 35,- Kč/osoba (Obsah: základní informace o ekologickém hospodaření, prohlídka zvířat, praní a česání vlny, ukázka předení na kolovrátku a tkaní na jednoduchém stavu s pevným listem, malá zkouška plstění). Program cca na jednu hodinu.

 

Po předchozí domluvě je možné připravit obsáhlejší program, který bude kombinovat jak rukodělnou činnost, tak i soutěže a poznávací aktivity v okolí farmy.