ROK 2015 VE FOTOGRAFII

 

V květnu byla naše farma dějištěm svatební hostiny, kdy se na našem dvoře veselilo na 50 účastníků této akce. Samotný svatební obřad se konal v ruinách kostela sv. Blažeje v údolí pod Nežichovem.

 

 

 

Naštěstí počasí přálo a zahradní párty byla velmi, velmi vydařená.

Novomanželům přejeme dlouhý a spokojený společný život.

 

 

 

V červnu probíhaly tradiční akce pro školy, které jsou zaměřené na vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství, šetrného využívání krajiny, bylinkářství i zpracování mléka.

 

  

Školáci na bylinkové zahrádce - děti sbírají bylinky do své apatyky.

 

 

 

Prázdninové akce pro dětské skupiny jsou tradiční nabídkou naší farmy.

Děti si vyzkoušely uvařit svůj sýr. Povedl se jim a tak měly na táboře vlastnoručně vyrobenou snídani.

 

 

 

 

Poutníkům v červnu na Skokovské stezce počasí moc nepřálo, občerstvení na farmě jim snad udělalo radost.

 

 

 

Podzimní Svatováclavský jarmak je naší každoroční největší akcí, kterou zakončujeme letní sezónu. Nesmí chybět ukázky zemědělské techniky, výtvarná dílna pro děti, dostatek jídla a pití pro všechny a pochopitelně dobrá muzika.

 

 

Letošní počasí se vydařilo a na závěr ještě Tsunami - námořníci z Velichova hráli v obchůdku.

 

 

 

 

 

Součástí Svatováclavského jarmarku je i prezentace regionálních potravin. Této soutěže se pravidelně zúčastňujeme a letos byly na farmě k ochutnání také výrobky ostatních vítězů v soutěži Regionální potravina Karlovarského kraje.

 

 

 

Říjen už patří jen posledním úpravám před zimním spánkem... 

 

  ... nashledanou v roce 2016